Galerie

De galerie/kunsthandel is gevestigd aan de Lange Noordstraat 50, direct naast het voormalige hoofdpostkantoor, sinds 2014 de mensa Common House Elliott van de UCR (University College Roosevelt). De Lange Noordstraat loopt parallel met de zijkant van het prachtige Middelburgse stadhuis op de grote Markt en nummer 50 ligt hier ongeveer 200 meter achter.
 
De galerie houdt zich naast verkoop ook bezig met inkoop, bemiddeling en taxaties.
 
OPENINGSTIJDEN:
Donderdag t/m zaterdag van 12.00-18.00 uur en op afspraak.
 
Tevens iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur
tijdens de Middelburgse kunst- en cultuur route.
 
BEZOEK ADRES: LANGE NOORDSTRAAT 50
 
Telefoon/fax +31 (0)118 623085
E-mailadres: galerie@viergemeten.nl  
KvK Zuidwest nr. 22039296
 
BANKGEGEVENS : 
IBAN rekeningnummer  :  NL09 INGB 0007 4983 46
BIC nummer                   :  INGBNL2A
t.n.v.  Galerie De Vier Gemeten, Middelburg
 
Panoramafoto van de galerie anno juli 2019
 
Op deze pagina treft u een korte foto-impressie aan van de galerie.